Wat houdt coaching in? Aan de hand van gesprekken neem ik je op sleeptouw tot het moment dat je zelf verder kunt zonder gesleept te hoeven worden: de dynamo werkt dan weer en de accu is voldoende opgeladen. Op sleeptouw betekent niet dat jij niets meer hoeft te doen. Ik geef je inzicht en steun, jij moet jouw herstel wel zelf gaan waarmaken.

In de gesprekken zal aandacht worden besteed aan de aspecten, die jou vormen en hebben gevormd op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Samen houden wij die aspecten tegen het licht en bespreken de impact daarvan op jouw functioneren en welbevinden. Gaandeweg reik ik jou tools aan die je kunt gebruiken om zó te sturen, dat je op de goede weg komt en blijft.

Na aanmelding via de website nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek. Geeft dat gesprek daartoe aanleiding dan zal ik je vragen om online een vragenlijst in te vullen. Deze ingevulde vragenlijst geeft mij al dan niet een bevestiging van indrukken die ik heb gekregen tijdens het kennismakingsgesprek. De uitkomsten van de vragenlijst worden altijd aan jou teruggekoppeld.

Een kennismakingsgesprek geeft jou en mij ook de mogelijkheid om vast te stellen of er een klik is. Pas dan besluiten we tot het maken van een nieuwe afspraak voor verdere begeleiding.

Aan de vragenlijst en het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Dus daarvoor hoef je het niet te laten. Het (particulier) tarief voor een coachingssessie bedraagt: € 90,- per sessie.

Het kennismakingsgesprek moet de basis vormen voor een coachingstraject. Dat traject zal bestaan uit meerdere sessies. Het aantal sessies zal met name afhangen van de ernst van de burn-out. Maar ook van je herstellend vermogen: misschien heb je maar weinig sessies nodig om het sleeptouw weer af te koppelen.

Raadpleging kan plaatsvinden wanneer jij misschien al langere tijd ‘in een burn-out zit’ terwijl het herstel stagneert. Ongeacht de reden van stagnatie, het kan altijd nuttig zijn om eens de visie en analyse van een andere deskundige te horen. Dat levert vast aanknopingspunten op.

De coachingsgesprekken vinden plaats op mijn praktijk in Tilburg. Op verzoek kunnen de sessies ook elders plaatsvinden (reiskostenvergoeding).

Hieronder heeft u de mogelijkheid om kennis te nemen van het privacystatement en van de klachtenregeling.

privacyklachtenregeling

knop